Druvor

I vingården har vi planterat tre sorters druvor, Solaris och Cabernet cortis, båda tyska druvor från det statliga Weinbauinstitutet i Freiburg och en schweizisk druva, Siramé. Alla våra sorter är motståndskraftiga mot svampinfektioner, s.k. PIWI-sorter. Vi odlar druvorna med konventionella metoder baserade på vetenskapliga grunder och erfarenheter av odling i kallare klimat.
Solaris
Är en grön druva framtagen i Freiburg i södra Tyskland. Druvan är förädlad för att vara motståndskraftig mot svamp. På kontinenten mognar druvan tidigt och kan nå en hög sockerhalt. Ett syfte var att använda den som blanddruva till traditionella kontinentala sorter. Det visade sig att förutom att vara motståndskraftig mot svamp så passar druvan att odlas i ett kallare klimat då den med sin korta mognadstid har möjlighet att mogna ut även i länder/klimat med en kortare växtsäsong. När druvan odlas i kallare klimat erhåller den en högre syra, vilket gör den attraktiv här som solitär druva i vinet. Solaris är en mycket aromatisk druva som med fördel skördas väl mogen med en sockerhalt över 100 Oechle.
Cabernet cortis
Är en förädlad blå druva, också från Freiburg. Växtsättet är kraftigt och druvorna blir hos oss mycket tanninrika och med tydlig cabernet-smak. Druvan mognar hos oss sent med skörd i oktober/november.
Siramé
Är också en blå druva med svagare växtsätt och glesare klasar men med större druvor än Cabernet cortis. Druvan har smak av blåbär och är inte särskilt tanninrik. Druvan är framtagen i Schweiz för höga lägen och passar därför även i vårt klimat. Vi skördar den samtidigt som Cabernet cortis.
Solarisplantan och andra PIWI-sorter, är Vitis vinifera!
Dessa sorter är klassade som Vitis vinifera(L) ssp. vinifera i flera länder i Europa. De är också registrerade och klassade som detta i UPOV, en internationell organisation för skydd av växtvarieteter, där Sverige är medlem sedan 1971. En generell regel är att om plantan är registrerad i ett medlemsland gäller det för alla medlemsländer. Sorterna är också klassade att användas för ”Qualitätswein” i Tysklands alla vindistrikt. De är mönsterskyddade och upptagna på Tysklands ”Sortenlist” och är registrerade som Vitis vinifera i EU.