Odlingen

 

För att erhålla ett kvalitetsvin som slutresultat, kräver odling av vindruvor i vårt kallare klimat några enkla men kanske betydelsefulla modifieringar av vingården, jämfört med i traditionella vinländer. De södra delarna av Sverige är på nordgränsen för vinplantans utbredningsområde vilket begränsar antalet sorter att plantera. Här finns det två strategier, antingen testar du själv vilka sorter som passar läget, vilket då tar ca 10 år innan du har en vingård som produktionsanläggning eller något enklare, du frågar erfarna svenska eller danska odlare om råd och studerar dansk skördestatistik några år tillbaka i tiden. Det entydiga svaret blir Solaris för gröna druvor. Vi valde också de blå druvorna Cabernet cortis och Siramé efter råd från kunniga svenska odlare. Med denna enkla strategi tog det oss ca 5 år innan vi hade en producerande vingård.
I Sverige står solen inte lika högt som i södra Europa och inflödet av energi från solen är naturligtvis lägre än i Europa. I plantans alla gröna blad sker den energikrävande fotosyntesen som producerar det socker som lagras i druvorna. Vårt nordliga läge innebär att vi behöver en större bladvägg och så god solexponering som möjligt för att uppnå liknande resultat som i Europa. Optimalt är en södersluttning och för att exponera bladväggen bättre litet bredare mellan raderna än i Europa. Skördeuttaget påverkar också kvalitetsutfallet av druvorna där färre druvor ger högre kvalitet. Vi tar följaktligen ut mindre skördar per ytenhet än man gör i Europa.

Snårestad vingård ligger i en södersluttning ner mot havet och havet fungerar som en temperaturbuffert och minskar därför risken för den ”farliga” majfrosten som kan orsaka att alla nyutsprungna skott slås ut. Sluttningen gör att kall luft kan ”rinna” förbi odlingen.
Svalare temperatur vid kusten innebär dessutom att skottsättningen på plantorna kommer litet senare här än i inlandet. Om hösten däremot innebär det havsnära läget att vi har något varmare en längre period, allt jämnar ut sig.

Tidningen ATL besökte oss 2016. Se inslaget!